0
0.00 EUR
LV RU

PAPLAŠINĀTĀS GARANTIJAS KAMPAŅA

PAPLAŠINĀTĀS GARANTIJAS KAMPAŅA

01.03.2022.

Iegādājies Bridgestone vai Firestone riepu komplektu un saņem gada garantiju neparedzētiem riepu bojājumiem.
Dalības noteikumi 
Akcija spēkā no 01.01.2024 -31.12.2024.

Garantijas kampaņa ir spēkā 12 (divpadsmit) mēneši no riepu iegādes datuma, kas norādīts pirkuma dokumentā. 

Jāņem vērā, ka paplašinātā garantija darbosies tikai tad, ja iegādātās riepas tiks montētas mūsu servisa centrā, nodrošinot atbilstošu profesionalitātes līmeni.

Lai paplašinātā garantija darbotos, pirkums jāreģistrē vietnē www.safetyre.lv  sadaļā „Reģistrācija”. 

Pirkuma reģistrācija ir obligāta dalībai Paplašinātās Garantijas Kampaņā. Reģistrācijas formā ir jānorada:
- Vārds, uzvārds
- e-pasta adrese
- Pirkuma apliecinoša dokumenta numurs
- Automašīnas valsts reģistrācijas numurs
 Nereģistrēts pirkums Paplašinātās Garantijas Kampaņā nepiedalās. 
Garantija stājās spēkā no riepu pirkuma pirmās dienas.
Obligāti saglabājiet pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks, kvīts vai pavadzīme). Pirkuma apliecinošs dokuments (čeks, kvīts vai pavadzīme) un reģistrācijas pieteikums ir obligāti nosacījumi dalībai Paplašinātās Garantijas Kampaņā. 
Viena persona var reģistrēt neierobežotu riepu komplektu skaitu, katram komplektam ir jāreģistrē savs pirkuma dokuments. 
Garantijas kampaņas laikā 1 (viena) riepa tiek nomainīta vai labota bojājuma gadījumā tikai 1 (vienu) reizi. 
Privāto personas datu apstrāde
 
Datu pārzinis ir Latvijas Republikā reģistrēts uzņēmums SIA Bridgestone Baltics, reģistrācijas numurs 40103173592, juridiskā adrese: Dzelzavas iela. 117-303, Rīga, LV-1021, Latvija, tālr. 6716 2028; e-pastu E-pasta adrese: [email protected]
 
Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu dalībai Paplašinātās Garantijas Kampaņā, Dalībnieks izsaka savu piekrišanu tās privāto datu apstrādei, kas nepieciešami Akcijas Paplašinātās Garantijas Kampaņas īstenošanai.
 
Paplašinātās Garantijas Kampaņas nodrošinātājs saglabā jūsu personas datus, līdz tiek atcelta jūsu piekrišana datu apstrādei.
 
Par konfidencialitātes politiku Dalībnieks var iegūt pilnīgu informāciju par tīmekļa vietnes Privātuma politiku www.safetyre.lv
 
Bojājumu pieteikuma procedūra 
Ja iegādātās riepas ekspluatācijas laikā tiek bojātas,droši vērsies pie mums. Mūsu speciālists tās pārbaudīs un veiks remontu vai izsniegs jaunu/-as trīs darba dienu laikā. Neaizmirsti paņemt pirkuma apliecinošu dokumentu.
Garantija sedz riepu bojājumus, kas atbilst kādai no sekojošajām kategorijām: 
- Riepa ir sabojāta uz ceļa: pārdurta, pārgriezta; 
- Riepa cietusi sadursmes rezultātā, saskrāpēta, sasista pret izciļņiem, u.tml.; 
- Riepa ir sabojāta uguns ietekmē.
Bojātās riepas nomaiņa vai labošana  notiek bez maksas, bet ar riepas saistītās darba izmaksas (demontāža, montāža, balansēšana utt.) jāsedz būs jāsedz pašam.
Garantija nesedz riepu bojājumus, kas ietilpst kādā no sekojošajām kategorijām: 
- Riepas, kuras ir nepareizi lietotas (t.i., neatbilstoši to lietošanas noteikumiem), tai skaitā, bet ne tikai: 
nepareizs spiediens riepās, pārslodze, riepas/riteņa griešanās, neatbilstošu riepu lietošana, bojājumi no riepu ķēdēm, nepareiza, ļaunprātīga izmantošana, nolaidība, vai riepu pārveidošana. 
- Riepas, kuras lietotas vēl pēc tam, kad sasniegta maksimālā pieļaujamā nodiluma atzīme. 
- Riepas, kuras ir bojātas montējot vai balansējot citos Auto apkalpes punktos. 
- Riepas remontētas, labotas, atkārtoti rievotas vai atjaunotas. 
- Riepas, kuras sabojājuši darba kārtībā neesoši amortizatori vai bremzes, eļļas vai ķīmisku šķidrumu noplūde, ūdens vai citas vielas, ar nolūku radīts bojājums vai ļaunprātīga izmantošana, kas riepai radīja bojājumus. 
- Riepas, kuras izmantotas ātruma sacīkstēs vai cita veida sacensībās, vai lietotas bezceļa apstākļos, ja tādiem nav paredzētas. 
 -Riepas, kurām ir kādi citi bojājumi, ko radījusi neatbilstoša Pircēja darbība vai bezdarbība. 
Informācija par to, kur Dalībnieks var vērsties Paplašinātās Garantijas Kampaņas pretenzijas gadījumā; prasību izskatīšanas kārtība un termiņi
 
Pretenzijas gadījumā Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski var pieteikties Paplašinātās Garantijas Kampaņas nodrošinātājam, nosūtot pieprasījumu pa pastu uz SIA Bridgestone Baltics:
• Bridgestone Baltics SIA, Dzelzavas 117-303, Rīga, LV-1021
• [email protected]
atsaucoties uz Paplašinātās Garantijas Kampaņu. Prasībā pretendents sīki izklāsta iebildumus un pamato tos, pievienojot prasījumā norādītos dokumentus vai to kopijas.
 
Paplašinātās Garantijas Kampaņas  nodrošinātājs izskata prasību un atbild uz to 5 (piecu) dienu laikā no tā saņemšanas. Ja Kampaņas nodrošinātājs uzskata, ka prasība ir pamatota, viņš atbildē norāda prasību apmierināšanas kārtību un nosacījumus. Ja atbilde nav apmierinoša, Dalībnieks var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses saskaņā ar likumu.
 
Paplašinātās Garantijas Kampaņas  nodrošinātājs nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu īpašu kaitējumu, ko izraisījušas darbības vai bezdarbība, pārkāpjot garantijas noteikumus.
 • BRIDGESTONE
 • FIRESTONE
 • DAYTON
 • MICHELIN
 • GOOD YEAR
 • DUNLOP
 • CONTINENTAL
 • NOKIAN
 • KUMHO
 • AEZ
 • ALUTTEC
 • ANTERA
 • BBS
 • MOMO
 • DEZENT
 • NANO
 • DOTZ