0
0.00 EUR
Darba laiks: no 8:00 – 20:00 izņemot svētdienas
LV RU

tehniskā informācija

ES RIEPU MARĶĒJUMA IZSKAIDROJUMS

ES Riepu apzīmējumi

EU Tyre Label - Example

Eiropas Komisijas Regula 1222/2009 pieprasa, lai visas riepas*, ražotas pēc 2012. gada jūnija un pārdošanā ES no 2012. gada novembra, būtu vai nu aplīmētas ar īpašu apzīmējumu vai arī pārdošanas brīdī tiktu parādīts šis zīmējums.

Jauno ES Riepu Apzīmējumu varat ieraudzīt pa kreisi. Tas ir līdzīgs jau plaši lietotajiem apzīmējumiem, analoģiski mājsaimniecības ierīču kā veļasmašīnu un traukumazgājamo mašīnu marķēšanai.

Vairāk informācija par jauno ES Riepu Apzīmējumu noteikumiem, kā arī visbiežāk uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams Eiropas Riepu un Gumijas Ražotāju Asociācijā (ETRMA).

ETRMA mājas lapa
ETRMA - visbiežāk uzdoto jautājumu saraksts

* Šajā sarakstā iekļautas riepas vieglajām automašīnām, vieglajam komerctransportam un smagajām automašīnām.

 


Standartizētais riepu apzīmējums, kas tiks ieviests ES 2012. gadā, nodrošinās informāciju par 3 riepas raksturlielumiem: saķeri slapjā laikā, degvielas patēriņa efektivitāti un ārējās rites troksni.


SAĶERE SLAPJĀ LAIKĀ
 

EU Tyre Labelling 2012 - Wet Grip

Vissvarīgākā loma riepām ir garantēt drošību visos apstākļos. Saķere ar ceļu mitrā laikā ir viens no vissvarīgākajiem riepas kvalitātes rādītājiem.

Tomēr, labāka saķere ar ceļu un zemāka rites pretestība bieži vien ir visai pretēji nostādījumi, kas tradicionāli pieprasa kvalitātes kompromisu. Taču pateicoties jaunajai ES Riepu Apzīmējuma regulai, pircēji varēs redzēt un izvēlēties sev piemērotākos variantus.

Apzīmējums parādīs 7 atzīmju skalu, kur riepas ar „A’’ apzīmējumu piedāvās visaugstākos saķeres līmeņus, bet riepas ar „G” – visszemākos.

 

DEGVIELAS PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTE
 

EU Tyre Labelling - Fuel Efficiency

Viens no spēkiem, kas ietekmē degvielas patēriņu motorizētajiem braucamrīkiem ,ir riepu Rites Pretestība.

Šī parādība eksistē, riepai rotējot, jo tā deformējas, tādējādi rodas enerģijas zudumi siltuma formā. Jo lielāka deformācija, jo lielāka riepas rites pretestība, tātad arī vairāk degvielas ir nepieciešams, lai braucamrīks varētu pārvietoties. Citiem vārdiem sakot, zemāka riepas rites pretestība nozīmē zemāku degvielas patēriņu un zemāku izplūdes gāzu līmeni no braucamrīka, tai skaitā CO2.

Jaunais ES Riepu Apzīmējums parādīs riepas rites pretestības līmeni, kur atzīme „A’’ nozīmēs, ka degvielas ekonomija ir visaugstākā, bet „G’’, ka tā ir viszemākā. Melnā bultiņa (šajā gadījumā "B") blakus līmeņu skalai norāda produkta snieguma līmeni.


ĀRĒJAIS TROKSNIS
 

EU Tyre Labelling - Exterior Noise

VSatiksmes troksnis ir ļoti nozīmīgs apkārtējās vides rādītājs. Tas tiek noteikts, ņemot vērā vairākus kritērijus:

• Satiksmes intensitāte;
• Braukšanas stils;
• Riepu un ceļa savstarpējā mijiedarbība.

Ārējā trokšņa līmeņi ir sadalīti 3 kategorijās un tiek mērīti decibelos (dB), salīdzinājumam ar jaunajiem Eiropas Riepu ārējā trokšņa līmeņiem, kas tiks ieviesti līdz 2016. gadam.


1 melnās skaņas vilnis = par 3dB mazāk par nākotnē stingrāko Eiropas līmeni.
2 melnās skaņas viļņi = jau atbilstoši ar nākotnes Eiropas līmeni.
3 melnās skaņas viļņi = vienādi ar pastāvošo Eiropas līmeni.


 

Jaunās regulas mērķis ir palielināt autotransporta drošību, vides un ekonomisko efektivitāti, veicinot drošu, degvielu ekonomējošu un riepu ar zemu trokšņu līmeni izvēli.

Tā arī ir izveidojusi sistēmu, lai varētu nodrošināt saskaņotu informācijas apriti par riepu parametriem visā nozarē.

Šāda informācija būs vienmēr pieejama klientiem reklāmas materiālos, tai skaitā ražotāju interneta mājas lapās. Dažas riepas gan nebūs šajā klāstā, piemēram, atjaunotās, industriālās un sacīkšu riepas.

Paredzētais kopējais ieguvums no palielinātās degvielas efektīvo riepu lietošanas ir līdz pat par 4 miljoniem tonnu mazākiem CO2 izmešiem gadā (tas ir atkarīgs no ātruma, kādā degvielas efektīvās riepas tiks ieviestas tirgū), un tirgus virzība uz uzlabotu saķeres sniegumu.


RIEPU RAŽOTĀJU ATBILDĪBA

Riepām, kad tās tiek piegādātas pircējam, jābūt kopā ar marķējumu par katru izmēru un modeli, kā norādīts augstāk piemērā. Šī prasība var arī tikt izpildīta kā uzlīme uz katras riepas.

Visai informācijai par pārdošanu un tehniskajiem aspektiem jābūt saprotamā valodā par katru riepu atsevišķi. Ražotāju un izplatītāju mājas lapās piedāvātajām riepām arī jābūt uzrādītai marķējuma informacijai.

 

RIEPU IZPLATĪTĀJU ATBILDĪBA (MAZUMTIRDZNIECĪBA)

Vieglo automašīnu komerctransporta riepu izplatītājiem ir jānodrošina, ka:

• uz katras riepas ir apzīmējums labi redzamā vietā, vai

• pirms katras riepas pārdošanas, apzīmējuma informācija tiek parādīta gala lietotājam, un apzīmējumam jābūt izvietotam riepas tuvumā.

Apzīmējuma informācijai jābūt arī tad, ja riepu pārdošana ir notikusi, pircējam neredzot.

Visu riepu (vieglo automašīnu, vieglā komerctransporta, kravas mašīnu un autobusu) izplatītājiem ir jānodrošina, lai apzīmējuma detaļas par katru nopirkto riepu tiktu uzrādītas uz vai kopā ar pircēja kvīti.

 
 

1 Commission Press Release IP/09/1820ES RIEPU MARĶĒJUMA IZSKAIDROJUMS
 • BRIDGESTONE
 • FIRESTONE
 • DAYTON
 • MICHELIN
 • GOOD YEAR
 • DUNLOP
 • CONTINENTAL
 • NOKIAN
 • KUMHO
 • AEZ
 • ALUTTEC
 • ANTERA
 • BBS
 • MOMO
 • DEZENT
 • NANO
 • DOTZ